Copyright 2008 © Anton A. van Aar, all rights reserved. KvK 17209894
Voorwaarden
Privacy
Contact
Lees hier het artikel "Aanbesteden met een dobbelsteen"
in Facility Management Informatie, nummer 9 / 2007, het verenigingsorgaan van FMN. 
Lees hier het artikel "Van Kakofonie naar Harmonie" in ITsMF best practice magazine nummer 2 september 2007.
Lees hier het artikel "De waarde van ICT procurement" in IT Service Management best practices deel 4.
11 april heeft de afdeling SM&R van REAAL IT onder regie van Anton van Aar en Piet Ulrich (Concern Inkoop) het inkoopspel beproefd.

Het inkoopspel?
Het inkoopspel is een nieuw spel ontwikkeld door Anton van Aar. Een goed idee en een uit de hand gelopen knutselpartij, hebben ertoe geleid dat er een zeer professioneel ogend spel ligt dat op korte termijn ook voor derden verkrijgbaar is. Het spel wordt gespeeld door vier mensen met als doel als eerste, met behulp van een dobbelsteen en een pion, een inkooptraject succesvol (dus compleet) af te leggen. Gedurende het inkooptraject worden aan de hand van dilemma's en vraagstellingen allerlei discussiepunten besproken die zich kunnen voordoen. Hoe zorg je ervoor dat je de beste leverancier selecteert? Hoe ga je om met partijdige deelnemers in je inkooptraject?

Hoe ging het?
Na een wat onwennig begin (hoewel we de contractadministratie en het proces Leveranciers en Contractmanagment beheren, zitten we niet vaak zelf in een inkoopproject), hadden we er snel plezier in! Het bleek al gauw dat op de meest simpel lijkende discussiepunten, de meningen vaak behoorlijk uiteenliepen. Dankzij de daaruit voortvloeiende discussies ontstond er al snel meer begrip voor de verschillende standpunten. Winnen bleek lastig te zijn, mede door de mogelijkheid de inkooptrajecten van anderen te saboteren. Na anderhalf uur spelen hadden we buiten een aangename tijd het doel bereikt: meer inzicht gekregen in het inkoopproces.

Wat gaan we er verder mee doen?
Met het inkoopspel kan op een plezierige wijze kennis worden genomen van de spelregels van het inkoopproces. Vaak zijn die min of meer bekend, maar dankzij de vragen en dilemma's in het spel, merk je al snel dat er verschillende benaderingswijzen zijn van hetzelfde proces. Voor mensen die geregeld in projecten zitten waarbij wordt ingekocht, is het zeer zeker zinvol dit spel een keer te spelen en dat zal zeker ook nog wel gebeuren. De afdeling SM&R zorgt ervoor dat binnenkort ook REAAL IT beschikt over een exemplaar van het spel.

Koen Straesser
REAAL Verzekeringen
Afdelingshoofd Reaal IT
Afdeling: Service Management & Rapportage
SNS Bank N.V.
Spelenderwijs worden in Inkoopland

Het managementteam van Relatiebeheer en Consultancy mocht de spits afbijten, een spelletje spelen tijdens werktijd. Dit gebeurde op verzoek van de afdeling Inkoop waar naar aanleiding van het nieuwe Inkoop-, Contract- en Leveranciermanagement proces een interactief “Inkoop en Aanbesteding” spel is ontwikkeld. “Een kruising tussen Triviant en Catan”, zeggen de spelletjes kenners. Het gaat om kennismaking met het Inkoopproces en kennisdeling tussen de spelers door middel van stellingen en dilemma’s waar over gediscussieerd wordt. Verder zit er een competitie element in omdat diegene die als eerste alle processtappen heeft doorlopen de winnaar is, waarbij je elkaar ook nog lekker dwars kunt zitten door processtappen bij anderen weg te halen. Wij hebben met elkaar een uur lang de fase voorbereiden door gedobbeld en interessante discussies gehad over de rollen binnen een buying committee en integriteits vraagstukken. Al met al een leuke manier om gezamenlijk meer te weten te komen over het nieuwe proces onder begeleiding van de spelbegeleider Anton van Aar.

Dyone de Bie
Stuur je eigen ervaringen en reacties naar ons, zodat we die op onze website kunnen publiceren.
<email>
PMgames
  Process Model Games
Your puzzle is our solution!
Exclusieve CPD-activiteiten

Verheugend te zien hoeveel er is ingeschreven op de exclusieve activiteiten.
Het Inkoop- en aanbestedingsspel van Hans Ruiter leent zich ideaal voor Kringactiviteiten of als brainstormactiviteit cq discussieactiviteit binnen de eigen organisatie met collega-inkopers. Het spel is eventueel bij NEVI te lenen. Het is wel belangrijk dat het deskundig wordt begeleid door bijvoorbeeld een Kennismanager. Het leuke aan dit spel is dat je zelf een actueel onderwerp kunt inbrengen.

Workshop 5 november 2009 CM Partners

Tijdens het vijf jarig jubileum van CM Partners is met 3 speltafels het spel Contractmanagement gespeeld onder begeleiding van Leo Houtman, Piet Ulrich (hoofd Concern Inkoop SNS Reaal) en Anton van Aar. Na afloop werd er onder het genot van een drankje door David Jan Bal van DJB Maatwerkcabaret een die dag geschreven lied opgevoerd op de melodie van Doctorandus P. . Een knappe en originele prestatie. Hieronder staat zijn ervaring over het CM spel van die dag.
1. De workshopsessies waren een soort vierstromenland
Toen dacht ik wel: nou loopt m’n opdracht even uit de hand
Want als j’ een keus moet maken tussen A, B, C of D
Valt alle vier de sessies samenvatten toch niet mee
2. Ik moest heel snel beslissen en ik koos Anton van Aar
Zijn spelletjes zijn namelijk wel leuke handelswaar
Eerst spelen met gekleurde kaartjes, veertien stuks per man
Die elk een onderdeel verbeeldde van een stappenplan
3. De stemming in de Hulstkampzaal was zeer geanimeerd
Het leggen van die kaartjes liep aanvankelijk gesmeerd
Toen kwamen de pion en dobbelsteen eraan te pas
En bleek dat het gezelschap niet zo eensgezind meer was
4. Er werd flink onderhandeld en er werd gediscussieerd
En iemand raakte bijna zichtbaar wat geïrriteerd
Wanneer je in zo’n dobbelspel die irritatie ziet
Dan denk je toch onmiddellijk: Mens erreger je niet